У дома > За нас>Производствен процес на леене

Производствен процес на леене


Разполагаме с две леярски работилници. Те са: всички леене на силициев разтвор, производствен капацитет от 3000 тона/година; Леене на пясък: Производственият капацитет е 3500 тона/година.


Компанията има система, която взема материал, температура, структура, скорост на леене и други фактори като променливи, за да осигури симулационно леене за леене на пълнене, втвърдяване и охлаждане.


По този начин процесът на леене може да бъде оптимизиран, за да се постигне икономично проектиране на изследвания и разработки и фин контрол на възли.


За да подобри допълнително устойчивостта на корозия на продуктите, компанията може да персонализира износните продукти според изискванията на клиентите и да подобри съдържанието на "Ni", "Cr" и други елементи. Леярската работилница на компанията има силна техническа сила, която може да произвежда заготовки от конвенционални и различни специални материали, за да отговори на нуждите на клиентите в различни аспекти.


Процес на прецизно леене