Контейнерна пратка

2021-08-13

На 13 август 2021 г. фабриката изпрати шестия контейнер през август. Поради въздействието на COVID-19 е трудно да се резервира контейнера. Нашата фабрика е подготвила достатъчно продукти за клиентите, така че клиентите да могат да доставят най -спешно необходимите продукти веднага щом получат контейнера.
В същия ден получихме информацията от клиента в Хюстън, САЩ. Стоките, които бяха транспортирани в морето в продължение на почти 4 месеца, най -накрая пристигнаха в склада на клиента. Веднага натовариха колата и потеглиха към обекта.
Качеството е най -високото е нашият принцип.